စာကြည့်တိုက်အတွက်အလှူ - (၄)


Center for Education, Art and Literature (လူမှုရေးသိပ္ပံကျောင်း - စစ်တွေ) ၏ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်စုစုပေါင်း (749) အုပ်ကို

မိမိတို့ ပီချောင်းစာကြည့်တိုက်သို့ ယုံကြည်စွာ လွှဲပြောင်းအပ်နှံ လှူဒါန်းလာပါသည်။

သို့ကြောင့်

CEAL ကျောင်းနှင့် တည်ထောင်သူ မ စုမွန်ဖြိုးအား မိမိတို့မှ အထူးကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်စကားပါးပါ၏။
12 views0 comments