ပီချောင်း အင်စတီကျူး

Updated: Dec 19, 2019ပီချောင်းအင်စတီကျူးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသများမှ အလယ်တန််း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်

အဆင့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် လူငယ်လူရွယ်များကို အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးနေသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယခု (၂၀၁၈ -၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်တွင် ပဥ္စမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဆင့်ထိ ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၃၀၀) ခန့်အား ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့ ပီိချောင်းအင်စတီကျူးတွင်“အခြေခံပညာရေးအစီအစဉ်”နှင့် “အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဉ်” ဟူ၍ အဓိက အစီအစဉ် နှစ်ရပ်ရှိပါသည်။

အခြေခံပညာရေးအစီအစဉ်သည် ပဥ္စမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းထိ ကျောင်းသား/သူများကို သင်ကြားပေးသော အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး

အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဉ်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသော ကျေးလက်ဒေသများမှ လူငယ်များ အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၊ ကွန်ပျူတာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေသော အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အခြေခံပညာပြီးမြောက်သည်အထိ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာသင်ယူခွင့် မရရှိခဲ့ကြသော လူငယ်များအတွက်လည်း သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ စီစဉ်သင်ကြားပေးရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။

ပီချောင်းအင်စတီကျူး၏ ပန်းတိုင်မှာ -

ပညာရေးမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာသော လူ့ဘောင်သစ်တရပ်ဖြစ်ထွန်းစေရန်။

ပီချောင်းအင်စတီကျူး၏ တာဝန်မှာ -

ကျေးလက်နေ ပြည်သူလူထု၏