ရသစာတစ္ပုဒ္ကို ခံစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေလာင္းေတာ္ျမတ္ ဆဒၵန္ဇာတ္ေဟာေျပာသူ - ဆရာစစ္ေတြညိုသန္႔

ရိုက္ကူး - ေတာ္၀င္ဂစၦပ-ေက်ာက္ေတာ္


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ ၀ဲႀကီးေထာင့္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ Royal Education Centre (ပီေခ်ာင္းပညာဒါန၊ေက်ာက္ေတာ္) မွ စီစဥ္က်င္းပေနေသာ လစဥ္ - အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


၄င္းအစီအစဥ္မ်ားအနက္မွ ၁၂-၂-၂၀၁၈ ေန႔ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဆရာ စစ္ေတြညိုသန္႔၏ ဆဒၵန္ဇာတ္ကို အေျခခံေဟာေျပာထားေသာ "ရသစာတစ္ပုဒ္ကို ခံစားျခင္း" ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ကို အမ်ားသူငါ နားေထာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါ၏။

66 views1 comment