ရသစာတစ္ပုဒ္ကို ခံစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေလာင္းေတာ္ျမတ္ ဆဒၵန္ဇာတ္ေဟာေျပာသူ - ဆရာစစ္ေတြညိုသန္႔

ရိုက္ကူး - ေတာ္၀င္ဂစၦပ-ေက်ာက္ေတာ္


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပီေခ်ာင္းေဒသ၊ ၀ဲႀကီးေထာင့္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ Royal Education Centre (ပီေခ်ာင္းပညာဒါန၊ေက်ာက္ေတာ္) မွ စီစဥ္က်င္းပေနေသာ လစဥ္ - အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


၄င္းအစီအစဥ္မ်ားအနက္မွ ၁၂-၂-၂၀၁၈ ေန႔ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဆရာ စစ္ေတြညိုသန္႔၏ ဆဒၵန္ဇာတ္ကို အေျခခံေဟာေျပာထားေသာ "ရသစာတစ္ပုဒ္ကို ခံစားျခင္း" ဟူေသာ ေဟာေျပာခ်က္ကို အမ်ားသူငါ နားေထာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါ၏။

66 views1 comment
Pechaung Institute

 

Wae Griee Htaunt Village, Pechaung Region

Kyauktaw Township, 07061

Rakhine State, Myanmar

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Mobile: +95 9450866224, 9421746678

Email: admin@pechaunginstitute.com