သူ့အကျိုး ကိုယ့်အကျိုး

Updated: Jan 3
သစ္စံ ပုန ပိ သစ္စန္တိ၊ ဘုဇမုက္ခိပ္ပ ဝုစ္စတေ

သကတ္ထော နတ္ထိ နတ္ထေဝ၊ ပရဿတ္ထံ မကုဗ္ဗတော။


ပရဿတ္ထံ - သူတပါးအကျိုးကို။ အကုဗ္ဗတော - မပြုလုပ်ရေလူမှာ။

သကတ္ထော - ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါးရေ။ နတ္ထိ နတ္ထေဝ - လုံးဝလုံးဝမရှိ။

သစ္စံ - မှန်ရေ။ ဘုဇံ - လက်ရုံးလက်မောင်းကို။ ဥက္ခိပ - အားရပါးရမြှောက်ထောင်၍။

သစ္စန္တိပိ - မှန်ရေလို့လည်း။ ပုန - နောက်တခေါက်။ ဝုစ္စန္တိ - ဆိုသင့်ဆိုထိုက် ဆိုရဖို့ရာ။

လူညံ့တွေက ပြောကြတယ် "အများအကျိုးဆောင်ရင် ကိုယ်အကျိုး ပြောင်တတ်တယ်" လို့။


တကယ်တော့ "ဗုဒ္ဓဟာ သတ္တဝါတွေကို ကယ်မရင်း သဗ္ဗညုတညာဏ်တော်ထိ ခရီးပေါက်သွားတယ်" လို့ ယုံကြည်တယ်။

28 views
Pechaung Institute

 

Wae Griee Htaunt Village, Pechaung Region

Kyauktaw Township, 07061

Rakhine State, Myanmar

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Mobile: +95 9450866224, 9421746678

Email: admin@pechaunginstitute.com